Vil du købe en have:downloadjpg

Har du fundet en have, du gerne vil købe, og du er blevet enig med sælgeren, skal I kontakte en fra bestyrelsen, som står for salg og aftale en tid for at ordne papirerne: 


Peter Lauritsen tlf.  26 84 96 71

Lars Jørgensen tlf. 26 81 46 41, efter kl. 16


Vil du sælge din have skal du kontakte vurderingsudvalgets formand. Se under punktet bestyrelsen- vurderingsudvalg. 

Man kan ikke sælge en have, før den er vurderet, og man må maksimum tage den pris, den er vurderet til.