Kredsens hjemmeside:   http://midtostsjaellandskreds.dk/

Referater fra Kredsmøderne:

november 2019:  http://kortlink.dk/24z7b

september 2019: Klik på dette link:    http://kortlink.dk/23xqc

Juni 2019: klik på linket:     http://midtostsjaellandskreds.dk/assets/Godkendt%20referat%2024.06.2019.pdf