Ordensregler ved leje af fælleshuset
 Ved leje af Fælleshuset
 
Prisen for leje af huset er 1.400,-kr. for medlemmer og 3.000,-kr. for ikke medlemmer
 
Opkrævningen sker ved udleveringen af nøglen
Lejen er inklusiv rengøring
 
Hvis man ønsker flaget hejst, skal man selv sørge for opsætning og nedtagning – inden solnedgang.
 
Flaget fastgøres med 2 kroge, der er fastsat på flaglinen. Flaget ligger på kummefryser.
 
 
Når festen er slut, skal bordene tørres af
 
Stolene skal blive stående på gulvet
 
 
Bordene skal stå enkeltvis på gulvet når lokalet afleveres
 
Husk at rengøre fryser, køleskab og ikke mindst OVNEN ved manglende rengøring opkræves 200 Kr.
 
For ødelagte stole betales 1000,- kr.
 
Gulvet skal fejes.   Gulvet må IKKE VASKES
 
Under uret i køkkenet hænger en nøgle til køkkenaffald. Affaldet skal i de 3 små containere,
 
Øldåser skal sættes ved siden af den store container. Vinflasker skal anbringes i trærammer.
 
Nøglerne afleveres i postkassen Søndag.
 
Eventuelle ødelagte ting sættes på køkkenbordet. Effekterne afregnes på kontoret.
 
Dette sker mandag i kontortiden fra kl. 17,30 til 19,00
Om vinteren til Peter Lauritsen Tlf. 26 84 96 71
 
 
 
Iflg. Brandvedtægterne må der være max.60 gæster i lokalerne.

Hvis festen går godt, henstilles det til lejerne af huset, at holde døre og vinduer lukkede, efter kl. 22.00. da havehusene ligger så tæt på. 
  
Lejerne skal informere sine gæster om, at hastigheden i kolonien er MAX 15 Km
 
 
Samt at parkering på græsplænerne ikke er tilladt