Vil du købe en have:


downloadjpg

Har du fundet en have, du gerne vil købe, og du er blevet enig med sælgeren, skal I kontakte en fra bestyrelsen, som står for salg og aftale en tid for at ordne papirerne: 

Peter Lauritsen tlf.  26 84 96 71

Kirsten Sørensen, kun sms 60 27 28 90

Michael Kristensen, kun mail: silver_01@live.dk

Vil du sælge din have skal du kontakte vurderingsudvalgets formand. Se under punktet bestyrelsen- vurderingsudvalg. 

Man kan ikke sælge en have, før den er vurderet, og man må maksimum tage den pris, den er vurderet til. 


test