Bestyrelsen

headergif

EKSTRA  GENERALFORSAMLING

på grund af vedtægts-tilføjelse.


Onsdag den 22. maj kl 19

Fælleshuset, Fuchsiavej 51, Ringsted

SEND EN MAIL STRAKS TIL

formand.virkelyst@gmail.com

skriv dit navn og haveadresse, så får du indkaldelsen sendt til din mailadresse.


INDBRUD  PÅ  GLADIOLUSVEJ

Natten til 9. maj var der indbrud på Gladiolusvej. Tjek jeres huse, 

om I også har haft uindbudne gæster. 
KONTORET ER ÅBENT I HAVESÆSONEN- HVER MANDAG 17.30 TIL 19.00

undtagen på helligdage

 


  God sommer


-------------

 


Tillæg til byggereglement.

2018.

Regler for opsætning af diverse telte, eksempel: partytelte, lagertelte og garager, i forskellige materialer, for eksempel i presenning.

Man må ikke opsætte telte presenningsgarager osv. i mere end 6 uger, uden en byggetilladelse jf. § 30 stk. 2 i bygningsreglementet, ansøgning om en byggetilladelse skal ske til kredsen/kommunen.

Derudover skal man også huske på, at der i byggelovsmæssig forstand tæller midlertidige konstruktioner med i bebyggelsesprocenten, man skal derfor være opmærksom på hvor mange antal m2 man opsætter.

Derudover skal man samtidig også være opmærksom på, at man skal overholde reglerne i

byplansvedtægten, lokalplaner, servitutter og lignende.    

 

Til spørgsmålet omkring solceller er der følgende regler:

Producerer anlægget over 6 kwh, skal der gives byggetilladelse til opsætning af anlægget.

En ansøgning om opsætning af sådanne anlæg skal ske via Midt og Østsjællands Kreds.

Kommunen vil efter et konkret skøn kunne give tilladelse til opsætning af anlægget.

 

Til brug for kommunes behandling af sagen skal anmeldelsen som minimum være ledsaget af en tegning med placering samt afstande til skel og oplysning om anlægget størrelse/ydelse.

 

Man skal have en byggetilladelse til opsætning af anlægget, og man må ikke påbegynde arbejdet før man har modtaget tilladelse til dette.

 

Man skal dog være opmærksom på, at lokalplaner, servitutter og lignende plangrundlag skal overholdes i forbindelse med solceller.

Desuden skal anlægget opsættes af autoriserede fagfolk.

 

Man skal samtidig være opmærksom på, at det ikke er tilladt at opsætte materialer der kan medføre gener for naboer jf. byggelovens §6 stk.2

     

Opdatering om vindmøller

Som udgangspunkt så skal vindmøller og micromøller nedtages inden d. 1/1-19.

MEN vi arbejder stadig på sagen og ser om vi kan finde en løsning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

         


Billedet indeholder sandsynligvis tekst

Affald skal i skraldespanden ved kontoret

Der er desværre begyndt at blive problemer med at folk smider deres affald rundt omkring i foreningen eller ved siden af den store container. Dette er et problem både i forhold til at det kan tiltrække rotter og fordi det ikke ser pænt ud.   ALT affald skal i de to skraldespande ved kontoret  
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Virkelyst

----------------------------------------------------------------------------

Alle vindmøller skal nedtages inden 01-01-2019

 

Det er med stor ærgrelse, at måtte meddele, at vi desværre har fået afslag på vores dispensationsansøgning vedr. micromøller/vindmøller i almindelighed.

 

Derfor skal alle haveejere nedtage deres møller inden udgangen af 2018, hvis de ikke kan fremvise en tilladelse, udsted af Ringsted kommune. Hvorpå der de har fået tilladelse, til at opsætte en micromølle/vindmølle i deres have.

Hvis I ønsker at læse det officielle afslag fra Ringsted Kommune, så send venligst en mail til haveforeningenvirkelyst@gmail.com

Bestyrelsen arbejder stadig på sagen, men vindmøllerne skal nedtages.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Virkelyst

--------------------------------------------------------------------------

Facebook

Navn på Facebook: Haveforeningen Virkelyst

HJEMMESIDEN ER STADIG DET STED, HVOR INFORMATIONER FØRST OG FREMMEST

 BLIVER SLÅET OP.


Virkelysts Facebook side er oprettet for at medlemmerne kan dele stort som småt, se meddelelser fra bestyrelsen, information om køb og salg af haver, aktiviteter, fællesarbejde. 

Vi forventer at der bliver holdt en god tone


f0d70c2053c4926fc0e3fe149c352506jpgHEJ ALLE HAVEEJERE

Hjertestarter

 HJERTESTARTER  ER OPSAT PÅ VORES HVERDAGS TOILET, HVOR DER ER VARME ÅRET RUNDT.

 DER ER NU SKILTET TYDELIGT MED, HVOR DEN BEFINDER SIG.

DER ER BESKREVET, HVAD MAN GØR FOR AT KOMME IND, PÅ ET SKILT, VED SIDEN AF DØREN.

 mvh

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------

haveforeningenvirkelyst@gmail.com

OVERSKRIFT 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.