Frivillige hjælpere

Bestyrelsen efterlyser frivillige hjælpere, som kan kontaktes til specielle arbejdsopgaver, ind imellem også til akutte opgaver. Eksempel: tjek for utætheder eller sprængning af vandrør i alle haver - det var en stor opgave for få personer.
Ved sæsonafslutning når alle vandmålere skal aflæses, har vi også brug for hjælpere, da vi igen skal ind i alle haver.
I september måned når yderhækkene skal klippes, påtænker vi at arrangere en fælles arbejdsdag, med forskellige arb. Opgaver, som vi også efterlyser frivillige hjælpere til. Nærmere om dette når den endelige dato foreligger med tidspunkt og tilmelding.
Der vil udover hækklipning være forskelligt malerarbejde og småreparationer på og omkring fælleshuset.
Jeg er kontakt person til bestyrelsen omkring ovenstående,så skriv gerne her eller en privat besked, med kontaktoplysninger, så vil jeg lave forskellige lister med jeres oplysninger og I vil blive kontaktet når vi har brug for hjælp. På forhånd tak.
På bestyrelsens vegne.
Kirsten Sørensen

downloadjpg

VANDET LUKKES TORSDAG den 27. JUNI FRA KL. 8 TIL CA. 13  PÅ GRUND AF UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE m.m.
Samtidig tjekker vi nogle havers vandmålere. 

Vi ber om, at følgende haver er åbne fra kl. 10 torsdag:

Åkandevej 10, 24, 40, 42, 44, 48A, 52B
Anemonevej 20, 28, 34, 36
Dianthusvej alle haver
Crocusvej 5, 6ABestyrelsen har besluttet at holde åbent for vandet hele døgnet resten af sæsonen, dermed er der også åbent for toiletvognen om natten. 
Vi har ikke kunnet finde en lækage, og derfor formoder vi, at rørene ganske enkelt er ved at smuldre. De er fra 1930-erne. Når man hele tiden åbner og lukker kan det skade rørene yderligere. Vi kommer derfor til at påregne vandspild igen i år.

Vi håber på, at vi snart sammen med Ringsted kommune kan udfærdige en plan for renovering af rørene og at det kan ske uden for havesæsonen.
 

Solcelleanlæg.Solcellejpg


Ønsker I at opsætte et solcelleanlæg i Virkelyst, skal I følge disse regler:

Er anlægget over 6kW, skal I søge om tilladelse gennem Kredsen. I må ikke sætte det op, før I har fået tilladelsen. Husk at gemme tilladelsen. 

Anlægget skal installeres af en autoriseret el-installatør, og I skal opbevare kvitteringen fra ham, da I ved salg skal dokumentere dette.


Er anlægget placeret på jorden, skal man søge tilladelse gennem Kredsen uanset størrelsen. 

Er anlægget under 6kW, skal der ikke søges, men der skal alligevel sendes besked om anlægget til BBR. (Og når man forsøger det, vil man opdage, at koloniens matrikel slet ikke optræder her!!)

Har man ikke en gyldig tilladelse til en opsat solcelle, kan man kke få vurderet sit hus ved salg, da dette så er ulovligt og ikke må sælges, før end det er lovliggjort.

Vi går ud fra i bestyrelsen, at det kun gælder for solcelleanlæg, der opsættes fremover!
---------------------------------------------------------------------------------Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

test