Vi kan desværre ikke holde generalforsamling i Anlægspavillonen, da den er under reparation. Bestyrelsen undersøger andre muligheder. 

Der er indkommet 8 forslag til generalforsamlingen, udover bestyrelsens forslag. 
HUSK

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 

TIRSDAG DEN 14. JANUAR
Vi opfordrer alle til at færdes med stor forsigtighed på vejene i Virkelyst. Der er store huller, og som alle ved, bliver de jævnet gang på gang uden det holder. Så snart det regner, dukker hullerne op samme sted, og når der kommer biler i alt for høj hastighed flyver sten og stabil ud til alle sider. 

Vi opfordrer til, at alle kører med lav hastighed, og hvis havejere ud for hullerne vil rive stenene fra hækken ud i hullerne, vil det givet hjælpe. Vi håber på, at vi efter nedlæggelse af nye vandrør kan få repareret vejene, så det holder. 
Revision af ordensregler og vedtægter. 

Bestyrelsen er i gang med at revidere vore regler. Noget skal fjernes, noget skal til.

Vi vil be' jer medlemmer om at overveje jeres mening om ukrudt i hæk og på parkeringsplads. Skal vi droppe kravet om at holde ukrudtet væk herfra, eller skal vi fortsat lave kontrol og give bod? 

Og hvad med ukrudt inde i haverne? Nogle ønsker en naturhave, men hvad er det? Er det en forsømt have, hvor græsset er en meter højt, eller kan man godt have en velpasset have med indslag af vilde planter?

Vi skal stemme om disse ting til generalforsamlingen i marts. 

Vi ønsker fremover at spare kassereren for at skulle putte papir i 270 konvolutter, samt sætte frimærker på samme antal, og så på posthuset. - Derfor sendes alt fremover ud på mail. Har man ikke mail, gør vi som andre steder: vi sender en sms og giver besked om, at der er post i folks postkasse/rør.

Påmindelser kommer også på mail, da mail er accepteret som bevis for at det er sendt.

Kun ophævelser af lejekontrakten sendes fremover ud med post incl. afleveringsattest.


Vi mangler mailadresse og/eller tlf. nr. fra disse haver:

Anemonevej: 7a, 32a, 34

Begoniavej: 4

Dianthusvej: 6, 13, 18

Erantisvej: 17, 25, 35

Fuchsiavej: 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18b, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 40

Gladiolusvej: 2, 3a, 4, 5, 25, 29, 44, 47, 49

Åkandevej: 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 46, 54, 56a, 56b, 58, 60, 62a

Kender du nogen på adressen, så bed dem aflevere. 
mailadressen sendes til: formand.virkelyst@gmail.com
tlf. nr. sms-es til: 81 75 20 13 husk at skrive havens adresse.


-----------------------------------------

STATUS PÅ HAVELEJE: 

Vi begyndte med, at 52 ikke havde betalt til tiden. 

Nu er der 6, der ikke har betalt, og de har alle fået deres lejekontrakt ophævet. 

--------------------------------------------


BESTYRELSEN OG FRIVILLIGE VIL ARBEJDE MED FØLGENDE I VINTERSÆSONEN:

  • FORBEREDE KOLLEKTIV FORSIKRING, SOM DÆKKER BRAND, EL-SKADE, INDBO, BYGNINGSKASKO OG GRUNDEJERANSVAR TIL 940 KR ÅRLIGT. FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN 14. MARTS 2020
  • OPDATERE ORDENSREGLER OG VEDTÆGTER, SÅ DE PASSER TIL DE FAKTISKE FORHOLD. UDSENDES SAMTIDIG MED INDKALDELSEN TIL NÆSTE GENERALFORSAMLING, HVOR DE FREMLÆGGES SOM FORSLAG FRA BESTYRELSEN
  • FORBEREDE OPLÆG TIL EL-INSTALLATION I HAVEKOLONIEN, FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN
  • UNDERSØGE OG VÆLGE ALTERNATIVER TIL BREV-POST, SOM AFPRØVES VED INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLINGEN.
  • PÅBEGYNDE FORBEREDELSERNE TIL ARBEJDET MED NEDLÆGGELSE AF DE NYE VANDRØR
  • UNDERSØGE MULIGHEDER OG PRISER FOR BAD OG VASKEMASKINE I FÆLLESHUSET, FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN
  • OG  SÅ  ALT  DET ØVRIGE!

DER BLIVER IKKE VURDERET HAVER I VINTERSÆSONEN FRA 1. NOVEMBER TIL 1. MARTSAlt affald der er henstillet på parkeringspladserne eller som står i plastiksække i haverne, skal fjernes inden 1. november. 
Julefrokostjpg

gran-border-2_02png


BESTYRELSEN  ARRANGERER JULEBUFFET  I  ÅR
FOR  ALLE  KOLONIENS  MEDLEMMER I FÆLLESHUSET

LØRDAG  DEN  14. DECEMBER 
kl. 13. 

Pris 125 kr pr. person, herudover køber man drikkevarer. 

Børn under 13 år gratis mad, betaling for drikke varer.. 

JULE-BUFFET-MENU

3 x sild ( hvide, krydrede og karry)

Flæskesteg med rødkål

Leverpostej med bacon og champignon

Mørbrad med bløde løg

Frikadeller

Æg, tomater, agurk

Ost og kiks med druer

Ris-a-la-mande med kirsebær sauce

Øl, sodavand, rødvin, hvidvin, snaps kan købes

Der kan bestilles mad til muslimer og vegetarer.

Pris 125 kr pr. person. Børn under 13 år gratis

Medtag en gave til max 30 kr til terningspil.

TILMELDING OG BETALING senest 7. december til Birgit Østerby

mobilpay +45 20 83 35 69

Ringsted Kommune har givet tilladelse til en fuldstændig udskiftning af de gamle vandrør, samt etablering af el.Der skal stemmes om el, men ikke om nye vandrør. 
BADVOGN 

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at undersøge, hvad det vil koste at etablere badvogn i kolonien. En frivillig tager snart på besøg i en havekoloni i Køge, som har en sådan facilitet, hvor de bruger kort, og kortlæser, som på vaskerier, hvorved man betaler for det vand, man bruger. Vi undersøger også muligheden for at inddrage et utids-svarende pissoir i fælleshuset til bad, afgrænset fra resten af huset og med indgangsdør udefra. Det er alt sammen noget, der bliver dyrt, men det vil selvfølgelig blive forelagt på generalforsamlingen i marts.

LUKNING AF VANDETMan bedes være opmærksom på, at hvis der pludselig meldes om frost længere ned end minus 1 grad, lukker vi for vandet.
KLOAKERING

I det sidste haveblad er der på side 36 en vigtig information om kommunernes (manglende) pligt til kloakering.

Det fremgår, at kommunerne ikke, som vi er mange der ellers har troet, har pligt til at kloakere havekolonierne på et tidspunkt. De kan f.eks. godt vælge at løse spildevandsproblemet med at give den enkelte havelejer lov til at nedgrave en samletank.

Samletank i kolonien
Flere i Virkelyst har fået nedgravet en samletank. Det betyder, at de må etablere vandskyldende toilet, bad osv.

Samletanken skal nedgraves af autoriseret kloakmester, og der skal søges tilladelse hos kommunen (se på vores hjemmeside under punktet: Vedtægter/Byggereglement 2017, og kig aller nederst på siden).
Det koster mellem 20 000 kr og 40 000 kr. at få tanken ned.

Betaling
Man skal selv sende bud efter slamsugeren og betale ham, når den skal tømmes. Men man får også en årlig regning fra Ringsted Kommune for rensning af spildevandet. Denne regning sendes til Havekolonien, som videresender den til ejeren af samletanken.

VI MANGLER MAILADRESSER FRA FØLGENDE HAVER SOM SKAL SENDES NU

PÅ ADRESSEN:  FORMAND.VIRKELYST@GMAIL.COMAnemonevej:


nummer 7a, 7b

-------------------------

Begoniavej:

nummer 4

-----------------------

Crocusvej:

nummer 8

------------------------

Dianthusvej:

nummer 6, 13, 14,18

--------------------------

Erantisvej:

nummer 4, 6, 8, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 35,

--------------------------

Fuchsiavej:

nummer 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18b, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47,

---------------------------

Gladiolusvej:

nummer 1, 3a, 4, 8, 29, 37, 38, 44, 47, 49, 51, 53,

---------------------------

Åkandevej:

nummer 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 46, 48a, 56a, 56b, 58, 60, 62a

---------------


Der var i dag, 25. sept. vandslange-hærværk på Anemonevej. 
En eller anden tosse havde åbnet for en vandhane af dem, der står helt ud til vejen og så skåret i slangen. Så vi var mange der troede, vi havde fået en ny lækage. 
Heldigvis fik vakse forbikørende det stoppet. 
vandslange 2jpgBYGGEANSØGNINGER MODTAGES IGEN

Kredsen holder byggemøde den 30. september. Ønsker nogen at aflevere byggeansøgning, er det ved at være sidste udkald.
Man afleverer ansøgningen på kontoret i åbningstiden mandag kl. 17.30--19. med de 300 kr det koster. Husk sidste kontordag i år er mandag den 30. september.
Man kan downloade ansøgningsskemaet på Kredsens hjemmeside via dette link: http://kortlink.dk/22tzg
Eller hente den på kontoret.
Husk at læse reglerne igennem, før du udfylder ansøgningen.


Husk at skrive navn på de enkelte bygningsdele: hus, åben terrasse, skur, drivhus.
Husk alle mål skal på, så det er tydeligt og klart, hvor målene hører til på tegningen.flles 4jpg

Lørdag den 14. september 2019

Rigtig dejlig fælles arbejdsdag i foreningen.
Tusind tak til alle jer der mødte op, vi var ca. 30 personer og fik stort set lavet alle de opgaver der var planlagt.
Hække er klippet, vinduer og døre mm. Malet. Nye brædder på udendørs bænke. Toiletvognen er malet udvendig. Sidst men ikke mindst er der blevet fjernet en masse ukrudt rundt omkring.Også tak til køkkenpersonalet der har sørget for forplejningen hele dagen. En rigtig dejlig dag, hvor også en del nye havelejere mødte op.


Se flere fotos fra dagen under Billedgalleri

Kirsten SørensenSIDSTE KONTORDAG I 2019 BLIVER:

MANDAG den 30. SEPTEMBER


VANDET LUKKES FREMOVER PÅ SIDSTE DAG FOR SOMMERTID.

I 2019 BLIVER DET:

 LØRDAG den 26. OKTOBER
Bestyrelsen ønsker tillykke til de havelejere i Virkelyst, der i år er blevet tildelt præmier fra kolonihaveforbundet.
Vi havde udtaget en del flere haver til bedømmelse, men desværre var der aflåst til flere af disse, den dag havekonsulenten var på gennemgang.
Tillykke til:
Inge Gliese Fuchsiavej 12
Sten Bøgh Anemonevej 40
Ragnhild Andersen Åkandevej 35
Præmierne kan afhentes på kontoret om mandagen i åbningstiden kl. 17.30 - 19.00Den 13. august blev lækagen på Gladiolusvej udbedret. Foreløbig udregning ser sådan ud:

Koloniens vandforbrug i kbm før udbedring af lækage:


8. august døgnforbrug: 26,951

9. august døgnforbrug: 28,403

12. august døgnforbrug: 30,903


Koloniens vandforbrug i kbm efter udbedring af lækage:


14. august døgnforbrug: 18,406

------------------------------------

Det tages med  forbehold, da vi gerne vil have det bekræftet af næste uges målinger. Men det ser foreløbig godt ud.
Vi lukker for vandet torsdag den 1. august fra kl. 9 til ca. 12.
Bestyrelsen vil lige gøre opmærksom at alle haver skal havde en postkasse/rør og nummer som er læseligt og synligt fra vejen. Det stå i ordensreglerne- Hus og Have punkt 5.

5. Levende hegn er obligatorisk, det skal være naur eller liguster. Hækken skal holdes behørigt klippet og i passende bredde og form efter bestyrelsens skøn. Hækkens højde foran må højest være 160 cm, mellem haverne højest 180 cm. ”
Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang senest 23. juni og anden gang senest den 15. september. Hvis hækken ikke er klippet til de fastsatte frister, bliver arbejdet udført af en gartner for lejerens regning. Det er forbudt at bruge pigtråd til hegn. Det er tilladt at have hyld i haven, dog ikke i hækken.
Alle haver skal være forsynet med havelåge og et let læseligt nr. -synligt fra vejen, ligeledes skal der forefindes en postkasse eller et rør til post. Lågepartiet skal opføres, så det er i harmoni med omgivelserne. Efter d.1 juni 2014, vil dette uden yderligere varsel blive bragt i orden for lejerens regning, til en pris af 200,00 kr. for rør og nr. Beløbet vil blive pålagt næste regning.

Vi går rundt efter 1/8 2019 og de haver der mangler nr.eller postkasse/rør vil foreningen sætte et post-rør op med nr på,
for lejerens regning som stå i ordensregler.

PBV. Lars Keld Jørgensen
Frivillige hjælpere

Bestyrelsen efterlyser frivillige hjælpere, som kan kontaktes til specielle arbejdsopgaver, ind imellem også til akutte opgaver. Eksempel: tjek for utætheder eller sprængning af vandrør i alle haver - det var en stor opgave for få personer.
Ved sæsonafslutning når alle vandmålere skal aflæses, har vi også brug for hjælpere, da vi igen skal ind i alle haver.
I september måned når yderhækkene skal klippes, påtænker vi at arrangere en fælles arbejdsdag, med forskellige arb. Opgaver, som vi også efterlyser frivillige hjælpere til. Nærmere om dette når den endelige dato foreligger med tidspunkt og tilmelding.
Der vil udover hækklipning være forskelligt malerarbejde og småreparationer på og omkring fælleshuset.
Jeg er kontakt person til bestyrelsen omkring ovenstående,så skriv gerne her eller en privat besked, med kontaktoplysninger, så vil jeg lave forskellige lister med jeres oplysninger og I vil blive kontaktet når vi har brug for hjælp. På forhånd tak.
På bestyrelsens vegne.
Kirsten Sørensen

downloadjpg

VANDET LUKKES TORSDAG den 27. JUNI FRA KL. 8 TIL CA. 13  PÅ GRUND AF UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE m.m.
Samtidig tjekker vi nogle havers vandmålere. 

Vi ber om, at følgende haver er åbne fra kl. 10 torsdag:

Åkandevej 10, 24, 40, 42, 44, 48A, 52B
Anemonevej 20, 28, 34, 36
Dianthusvej alle haver
Crocusvej 5, 6ABestyrelsen har besluttet at holde åbent for vandet hele døgnet resten af sæsonen, dermed er der også åbent for toiletvognen om natten. 
Vi har ikke kunnet finde en lækage, og derfor formoder vi, at rørene ganske enkelt er ved at smuldre. De er fra 1930-erne. Når man hele tiden åbner og lukker kan det skade rørene yderligere. Vi kommer derfor til at påregne vandspild igen i år.

Vi håber på, at vi snart sammen med Ringsted kommune kan udfærdige en plan for renovering af rørene og at det kan ske uden for havesæsonen.
 

Solcelleanlæg.Solcellejpg


Ønsker I at opsætte et solcelleanlæg i Virkelyst, skal I følge disse regler:

Er anlægget over 6kW, skal I søge om tilladelse gennem Kredsen. I må ikke sætte det op, før I har fået tilladelsen. Husk at gemme tilladelsen. 

Anlægget skal installeres af en autoriseret el-installatør, og I skal opbevare kvitteringen fra ham, da I ved salg skal dokumentere dette.


Er anlægget placeret på jorden, skal man søge tilladelse gennem Kredsen uanset størrelsen. 

Er anlægget under 6kW, skal der ikke søges, men der skal alligevel sendes besked om anlægget til BBR. (Og når man forsøger det, vil man opdage, at koloniens matrikel slet ikke optræder her!!)

Har man ikke en gyldig tilladelse til en opsat solcelle, kan man kke få vurderet sit hus ved salg, da dette så er ulovligt og ikke må sælges, før end det er lovliggjort.

Vi går ud fra i bestyrelsen, at det kun gælder for solcelleanlæg, der opsættes fremover!
---------------------------------------------------------------------------------Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.