Gladiolusvej  49

Grundens størrelse :375 m2  
Vurderings dato: 17/08-2019
Vurderingspris: 194.051,00 Kr. ekskl. Løsøre.
Salgspris: giv et bud .
Tlf: 22407403
Gladiolusvej 49jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gladiolusvej 1-3

Grundens størrelse :810 m2  
Vurderings dato: 28/12-2019
Vurderingspris: 34.768,00 Kr. ekskl. Løsøre.
Salgspris: giv et bud .
Tlf: 50526897
Gladiolusvej 1-3jpg