Kredsens hjemmeside:   http://midtostsjaellandskreds.dk/

Referater fra Kredsmøderne:
Juni 2019: klik på linket:     http://midtostsjaellandskreds.dk/assets/Godkendt%20referat%2024.06.2019.pdf